Menu

Porovnání stropních konstrukcí

Železobetonové stropy Liastrop

Nejčastěji používanými stropy jsou v současnosti železobetonové stropy. Při jejich návrhu je možné téměř libovolně tvarovat konstrukci. Tyto stropy jsou ideální kombinací monolitických a prefabrikovaných stropů. Konstrukce je tvořena prefabrikovanými deskami, na které se vybetonuje monolitická betonová deska.

Výhody:

 • velká únosnost
 • odolnost
 • tuhost v horizontální rovině
 • nehořlavost a velká protipožární odolnost
 • dlouhá životnost a trvanlivost
 • výborné akustické vlastnosti
 • rychlost montáže
 • ekonomičnost – snížení nákladů na stojkování, věnce pod nosníky, povrchovou úpravu (bez omítek)
 • skvělé tepelné i zvukové izolační vlastnosti
 • menší nároky na statiku díky použitém lehkému betonu
 • výborné statické vlastnosti
 • minimální výrobní tolerance – vysoká přesnost výroby
 • možnost práce v daném patře během montáže stropu

Kromě železobetonových stropů Liastrop existují i další železobetonové stropní konstrukce:

Monolitické stropní konstrukce

Konstrukce je vybetonována do bednění přímo na stavbě.

Nevýhody:

 • velká staveništní pracnost
 • omezení výstavby v zimním období
 • nutnost technologických přestávek
 • malý tepelný odpor

Prefabrikované stropní konstrukce (např. SPIROLL)

Konstrukce se na stavbě montuje z předem vyrobených dílců – panelů.

Nevýhody:

 • velké dopravní náklady
 • potřeba těžké mechanizace na stavbě
 • velká objemová hmotnost vede k zatížení svislých konstrukcí, základů.
 • nutnost vyřešení pohledovosti spodní části stropu – podhled nebo omítnutí stropu (nutno brát v úvahu při srovnání nákladů)

Dřevěné stropy

Patří mezi tradiční konstrukce, v současnosti se používají méně často (stará zástavba).

Výhody:

 • malá plošná hmotnost (2,0–4,0 kN/m2)
 • dobrá tepelná izolace
 • nenáročná technologie výstavby

Nevýhody:

 • především malá protipožární odolnost
 • náchylnost k napadení dřevokaznými škůdci (nevhodné pro vlhké prostředí)
 • špatné akustické vlastnosti – nevyhovují z hlediska vzduchové neprůzvučnosti
 • podstatně menší fyzická životnost než u jiných typů stropů

Ocelové stropy

Ocel je tradičním materiálem používaným pro stropní konstrukce. V současné době se používají ve velké míře spřažené ocelobetonové stropy z ocelových nosníků, ocelových profilovaných plechů a betonové desky.

Výhody:

 • velká únosnost a malá hmotnost vlastní ocelové konstrukce
 • snadná a rychlá montáž
 • používají se na velká rozpětí i zatížení.

Nevýhody:

 • hlavní nevýhodou je především vyšší cena základního materiálu
 • malá protipožární odolnost
 • nutnost pravidelných antikorozních úprav
 • vzhledem k malé hmotnosti má horší akustické vlastnosti.

Máte-li zájem o některý z nabízených prefabrikovaných stavebních prvků vyrobených na míru nebo o jiné prefabrikace, kontaktujte nás.