Menu

Betonové stropy z panelů z lehkého betonu
(stropní desky s plným průřezem)

Betonové stropní panely jsou vyráběny na míru z lehkého keramického betonu. Díky tomuto unikátnímu materiálu méně zatěžují konstrukci rodinného domu a mají tak menší nároky na statiku. Betonové stropní panely jsou určeny především pro střešní a stropní konstrukce rodinných a bytových domů.

Betonové stropy z panelů z lehkého betonu

Postup montáže

 • Na stavbu jsou dovezeny na míru vyrobené betonové panely, které se dle výkresu ukládají do lože z vápenocementové malty.
 • Zmonolitnění konstrukce se zajišťuje betonovou zálivkou všech spár mezi panely. Montáž a zmonolitnění není součástí dodávky stropu od Lias Vintířov.
 • Po zabetonování ztužujících věnců a styčných spár spolupůsobí panely jako souvislé stropní desky.
Předmětem dodávky stropu jsou na míru vyrobené prefabrikované stropní dílce s příslušnou dokumentací a doprava na stavbu.

Hlavní výhody

 • rychlost montáže
 • snížení nákladů na povrchovou úpravu – bez omítek
 • skvělé tepelné i zvukové izolační vlastnosti
 • vysoká odolnost vůči ohni
 • výborné statické vlastnosti
 • menší nároky na statiku díky lehkému betonu

Technické informace stropů z betonových panelů

Desky se kladou dle výkresu skladby na stěny na vápennocementovou maltu. Otvory v panelech se dělají již při výrobě dílců, ale mohou se i v omezené míře dodatečně vrtat až na stavbě (po konzultaci se statikem).

Materiál Liaporbeton třídy LC25/28 D1,6
Výška panelu: 150, 180 a 250 mm
Šířka panelu: max. 2,39 m
Délka panelu: od 1,75 do 7,75 m

Technické výhody

 • úspora stojkování
 • minimum mokrých procesů
 • výstavba v jakémkoliv ročním období
 • protipožární odolnost
 • podstatně vyšší index vzduchové neprůzvučnosti
 • provedení stropu na míru
 • minimální výrobní tolerance – přesnost

Máte-li zájem o některý z nabízených prefabrikovaných stavebních prvků vyrobených na míru nebo o jiné prefabrikace, kontaktujte nás.