Menu

Betonové stropy z polostropních panelů
(systém filigránových stropních desek)

Tento typ stropní konstrukce spojuje výhody prefabrikace a monolitické stropní konstrukce. Jednou z hlavních výhod je rychlost osazení filigránových stropů na místě a zmonolitnění celé stropní konstrukce v jednu desku.

Betonové stropy z polostropních panelů

Postup montáže

 • Na stavbu jsou dovezeny na míru vyrobené betonové polostropní panely s vyčnívající smykovou výztuží. Ty jsou dle kladečského výkresu uloženy na nosnou konstrukci.
 • Následuje uložení horní výztuže, vyztužení věnců, příprava ztraceného bednění a aplikace dalších nezbytných prvků.
 • Poté se celá plocha ohraničená ztraceným bedněním zalije zmonolitňovací betonovou vrstvou. Montáž a zmonolitnění není součástí dodávky stropu od Lias Vintířov.
 • Po dvoudenní technologické přestávce na zatvrdnutí betonové vrstvy následují dokončovací práce.
Předmětem dodávky stropu jsou na míru vyrobené prefabrikované stropní dílce s příslušnou dokumentací a doprava na stavbu.

Hlavní výhody

 • rychlost montáže
 • ekonomičnost – snížení nákladů na stojkování, věnce pod nosníky, povrchovou úpravu (bez omítek)
 • skvělé tepelné i zvukové izolační vlastnosti
 • vysoká odolnost vůči ohni
 • výborné statické vlastnosti
 • minimální výrobní tolerance – vysoká přesnost výroby

Technické informace stropů z polostropních panelů

Stropní systém se skládá z prefabrikovaných polostropních desek, z nichž vyčnívá smyková ocelová výztuž. Desky vyrobené na míru, uložené dle výkresu se zalijí speciální betonovou vrstvou, která po zatuhnutí vytvoří monolitickou stropní tabuli.

Materiál Liaporbeton třídy LC25/28 D1,6
Tloušťka dílce většinou 70-90 mm
Celková tloušťka stropní konstrukce 180 mm nebo 250 mm
Šířka panelu libovolná šířka, max. 2,39 m
Délka panelu libovolná délka, max. 7,5 m
Půdorys libovolný půdorysný tvar desek

Technické výhody

 • Tloušťka polostropního panelu je vyšší než u “klasických 60 mm filigránů". Proti těmto filigránům přináší polostropní panely úsporu stojek, což umožňuje průběžně pracovat v daném podlaží, protože zabírají minimální prostor.
 • Tloušťka monolitické vrstvy je menší, což zmenšuje pracnost a urychluje montáž.
 • Spodní podhled je hladký od ocelové formy – není nutné stropy omítat, instalovat podhled.

Máte-li zájem o některý z nabízených prefabrikovaných stavebních prvků vyrobených na míru nebo o jiné prefabrikace, kontaktujte nás.