přeskočit k navigaci »

Úvod > Stropy > Betonové stropy na míru

Betonové stropy na míru

Naše betonové stropy z polostropních panelů a betonové stropy z panelů z lehkého betonu jsou ideální pro výstavbu rodinných domů. Jejich hlavní výhodou je rychlost a přesnost řešení. Oproti jiným stropním systémům přináší betonové stropy z prefabrikovaných dílců také úsporu finančních nákladů.

Stropní konstrukce z prefabrikovaných dílců jsou ideální řešením také pro bytové domy, průmyslové stavby a budovy občanské vybavenosti. Pro nezávaznou nabídku nás kontaktujte »

 

Další fotografie »

Dodávky betonových stropů zahrnují

 • zaměření stavby a zjištění podmínek (přístupu aj.) na stavbě
 • zpracování nezávazné cenové nabídky do 3 dnů na základě poskytnutých podkladů (půdorys a řez objektem)
 • statický výpočet a návrh stropní konstrukce, včetně schodiště a balkónů
 • zpracování výrobní dokumentace
 • zpracování kladecích plánů stropů a ostatních konstrukcí
 • výroba prefabrikovaných prvků na míru na základě odsouhlasené výrobní dokumentace, včetně vestaveb a prostupů
 • zajištění odborného poradce při stavbě
 • doprava prefabrikovaných dílců na staveniště (Karlovarský kraj)
 • montáž

Betonové stropy z polostropních panelů

Tento typ stropní konstrukce spojuje výhody prefabrikace a monolitické stropní konstrukce. Jednou z hlavních výhod je rychlost dodání stropu. Od schválení výrobní dokumentace k předání díla uběhne zpravidla jen 14 dnů. Samotná montáž stropu i s technologickou přestávkou trvá 7 dnů.

Jak probíhá montáž

 • Na stavbu jsou dovezeny na míru vyrobené betonové polostropní panely (beton třídy C 30/37) s vyčnívající smykovou výztuží. Ty jsou dle výkresu uloženy.
 • Následuje uložení horní výztuže, vyztužení věnců, příprava ztraceného bednění a aplikace dalších nezbytných prvků.
 • Pak se celá plocha ohraničená ztraceným bedněním zalije zmonolitňovací betonovou vrstvou (zmonolitnění je součástí dodávky).
 • Po dvoudenní technologické přestávce na zatvrdnutí betonové vrstvy následují dokončovací práce a předání díla.

Technické informace »

 

Hlavní výhody

 • rychlost – od zadání výroby do předání jen 14 dnů
 • ekonomičnost – snížení nákladů na stojkování, věnce pod nosníky, povrchovou úpravu (bez omítek)
 • skvělé tepelné i zvukové izolační vlastnosti
 • vysoká odolnost vůči ohni
 • výborné statické vlastnosti
 • minimální výrobní tolerance – vysoká přesnost výroby
 • možnost práce v daném patře během montáže stropu

Nezávazná poptávka »

Technické informace »

 

Betonové stropy z panelů z lehkého betonu

Betonové stropní panely jsou vyráběny na míru z lehkého keramického betonu. Díky tomuto unikátnímu materiálu méně zatěžují konstrukci rodinného domu a mají tak menší nároky na statiku. Betonové stropní panely jsou určeny především pro střešní a stropní konstrukce rodinných a bytových domů. Dodávky stropů z betonových panelů realizujeme do 14 dnů včetně montáže od odsouhlasení výrobní dokumentace.

Jak probíhá montáž

 • Na stavbu jsou dovezeny na míru vyrobené betonové panely, které jsou dle výkresu uloženy do lože z vápennocemetové malty.
 • Zmonolitnění konstrukce se zajišťuje betonovou zálivkou všech spár mezi panely
 • Po zabetonování ztužujících věnců a styčných spár spolupůsobí panely jako souvislé stropní desky.
 • Celková doba montáže od počátku do předání je cca 7 dnů.

Technické informace »

 

Hlavní výhody

 • rychlost – od zadání výroby do předání jen 14 dní
 • snížení nákladů na povrchovou úpravu – bez omítek
 • skvělé tepelné i zvukové izolační vlastnosti
 • vysoká odolnost vůči ohni
 • výborné statické vlastnosti
 • menší nároky na statiku díky lehkému betonu

Nezávazná poptávka »

Technické informace »

 

Máte-li zájem o některý z nabízených prefabrikovaných stavebních prvků vyrobených na míru, nebo jiné prefabrikace, kontaktujte nás. Můžete využít třeba nezávazný online poptávkový formulář.

Další fotografie betonových stropů

 
 
 
 
 
 
 

Tyto webové stránky byly zpracovány za podpory projektu MPO FI-IM5/016: Vývoj lehkých vysokohodnotných betonů pro monolitické konstrukce a prefabrikované dílce.