přeskočit k navigaci »

Úvod > Služby

Služby

V rámci dodávek stropů, balkónů a schodišť poskytujeme celou řadu služeb:

Kompletní služby

  • zajištění nakládky, dopravy a vykládky na místě stavby v požadovaném čase
  • zajištění montáže stropní konstrukce včetně zabudování schodiště a balkónů
  • zajištění kompletní dokumentace

Bezplatné služby v rámci dodávek stropů

  • zajištění odborného poradce při stavbě
  • zaměření stavby a zjištění podmínek (přístupu aj.) na stavbě
  • statický výpočet a návrh stropní konstrukce, včetně schodiště a balkónů
  • vypracování nezávazné cenové nabídky do 3 pracovních dnů
  • zajištění výroby na míru dle vašich parametrů, včetně vestaveb a prostupů
  • zajištění dopravy v Karlovarském kraji

Bezplatné služby v rámci dodávek schodišť

  • zpracování nezávazné cenové nabídky dle konkrétních podmínek
  • výroba prefabrikovaného schodiště na míru na základě odsouhlasené výrobní dokumentace

Bezplatné služby v rámci dodávek balkónů

  • návrh technického řešení balkónu
  • vyřešení problematiky tepelného mostu
  • zpracování nezávazné cenové nabídky dle konkrétních podmínek
  • výroba prefabrikovaných balkónových dílců na základě odsouhlasené výrobní dokumentace

Máte-li zájem o samostatnou dodávku balkónových prvků, nebo jiných prefabrikací, kontaktujte nás. Rádi s vámi sjednáme individuální podmínky.

Stropy »

Balkóny »

Schodiště »

 
 

Tyto webové stránky byly zpracovány za podpory projektu MPO FI-IM5/016: Vývoj lehkých vysokohodnotných betonů pro monolitické konstrukce a prefabrikované dílce.